CAD ile İlgili Bilgiler

CAD ile İlgili Bilgiler
Günümüzde tasarım işleminin büyük bir kısmı CAD ile yapılabilmektedir. Bilgisayarların ürün tasarımı ve dökümantasyonu için kullanımı 4 ana alanda guruplanabilir. Bunlar :
1. Geometrik Modelleme,
2. Mühendislik Analizi,
3. Tasarımın Geliştirilmesi,
4. Dokümantasyon.
Bu dört alan, tasarım işleminin son dört adımıyla eşleştirilebilir. Güçlü CAD/CAM sistemleri bu son dört adımda kullanılan geleneksel araçların yerine kullanılabilir.
CAD çizimlerinin kusursuz hatta mükemmel olduğu, elle çizimin ve tasarımın artık tarihe karıştığı yönündeki inanışların, daha doğrusu ön yargıların ciddiye alınmaması gerekir.
Tasarımcının kişisel yeteneğinin ötesinde bazı artılar aramak yersizdir. CAD becerisizlikten, bilgisizlikten, umursamazlıktan ve dikkatsizlikten oluşacak hataları düzeltmek gibi bir misyon yüklenemez. Bilgisayar Destekli Tasarım T.cetvelinin, gönyenin, çizim masasının, kâğıdın ve kurşun kalemin yerine bilgisayar ekranını, mouse’u, çiziciyi koymakla sınırlı bir eylem olsaydı; tasarımcının da metamorfoza uğrayarak bilgisayarın merkezi işlem birimi (CPU) ile kamera alaşımı bir sayısallaştırıcı biçimini alması gerekirdi. Tasarım, bünyesi içinde çizim yapma eyleminin yalnızca sınırlı bir bölümünü oluşturduğu, çok farklı girdilerin düğümlendiği bir ilişkiler yumağıdır. Çizim ise bir haberleşme aracıdır. Doğru çizim doğru bilgiyi iletir; bilgi yanlışsa bilgisayarda çizilmesinin hiçbir anlamı yoktur.
CAD yalnızca sadece bir çizim aracı değildir. Ne zaman ki tasarımcı çizim sürecinde kazandıklarını, tasarımını geliştirmek için yararlı girdilere çevirebilse ve bilgisayarın veri biriktirme/sıralama, hesaplama, programlanabilme, görselleştirme yeteneklerinden yeterince yararlanabilse, işte o zaman bilgisayar ortamında çalışmak onun için gerçek anlamda verimli olacaktır. Tasarımının bittiği zaman nasıl bir ürün ortaya çıkaracağını, belki de ürünün nasıl çalışacağını önceden görebilir ona göre tasarımını geliştirebilen kişi CAD ‘den yararlanabilecektir. O, bilgisayardan gerçek desteği alabilecek, özetle Bilgisayar Destekli Tasarım eylemini yapabilecektir. (14)
CAD çizimlerinin kusursuz hatta mükemmel olduğu, elle çizimin ve tasarımın artık tarihe karıştığı yönündeki inanışların, daha doğrusu ön yargıların ciddiye alınmaması gerekir.
Burada CAD programlarının yapılarını özetlemeye çalışacağız:
İşletim Sistemi: Programları işletmek, makine ile ilişkisini kurmak ve hardware organizasyonu için işletim sistemleri kullanılır. AIX, UNIX, DOS, RSX.IIM, WINDOWS işletim sistemlerinden bazılarıdır.
Grafik Sistemi: Grafik sistem CAD programı olup çeşitli uygulamalara uyacak bir grafik sistem olarak düşünülür. Bu grafik sistemlerin ortak olan yanları vardır. CAD ile İlgili Bilgiler