Bilgisayarda 3D Çizim

Bilgisayarda 3D Çizim : Çevremizde gördüğümüz her şey; masa, sandalye, bilgisayar vb. üç boyutludur. Yani her bir nesne, bir oda vb. bir boşluk içinde genişliği, yüksekliği ve derinliği olan bir yapıya sahiptir. Gözümüz tıpkı kameralar, fotoğraf makineleri gibi bu nesneleri bir düzlemdeki iki boyutlu resim gibi görür. Ancak gözlerimiz ve beynimizin yapısı ve çalışma sistemi sayesinde biz bütün dünyayı 3 boyutlu algılarız. Bir fotoğraf (ya da kâğıda çizilmiş perspektif resim) iki boyutludur ancak biz bunu 3 boyutlu algılarız. Aslında bilgisayar ekranı (tıpkı TV gibi) da iki boyutlu bir düzlem olup ekran üzerindeki bütün görsel öğeler de iki boyutludur. Dolayısıyla bilgisayarda sayısal olarak üretilmiş 3 boyutlu nesnelerin görüntüleri de iki boyutludur. Ancak biz 3B modellenmiş nesneleri de tıpkı gerçek ortamdaki gibi 3B algılarız. Bu da bize bir projeyi, bir fikri gerçek ortamdaymış gibi oluşturma ve sunma olanağı verir.
Bilindiği üzere uzay; sınırları belli olmayan sonsuz boşluk olarak tanımlanır.
Gözümüzle gördüğümüz algıladığımız her nesne bu uzay içerisinde yer alır. Orijin
noktasında, her biri diğer iki eksen doğrultusuna dik, x, y ve z eksenlerinden oluşan sanal uzay boşluğudur.Bilindiği üzere uzay; sınırları belli olmayan sonsuz boşluk olarak tanımlanır.Gözümüzle gördüğümüz algıladığımız her nesne bu uzay içerisinde yer alır. Orijin noktasında, her biri diğer iki eksen doğrultusuna dik, x, y ve z eksenlerinden oluşan sanal uzay boşluğudur. Tasarım / modelleme yapılırken bu eksenlerden ikisinin oluşturduğu düzlemlerden biri kullanılır. Bu düzlem genellikle XY düzlemidir.

Orijin
X, Y ve Z eksenlerinin üçünün bir noktada kesiştiği yerdir. Koordinatlar belirlenirken
bu nokta esas alınır. Bu noktadan X ekseni sağa doğru + (pozitif), sola doğru – (negatif) değer alır. Yine bu noktadan Y ekseni yukarı + (pozitif), aşağı doğru -(negatif) değer alır.
Bu noktadan Z ekseni (ekrandan size doğru) XY düzleminden yukarı + (pozitif), aşağı doğru ise – (negatif) değer alır.

Koordinat ve Koordinat Sistemleri
Öğretmeniniz sınıfınızdan kalem getirmenizi isterse, sınıf içinde kalemin yerini
bilmediğinizden kalemin yerini sorarsınız. Masasının üstünde vb. cevap size kalemin yeri ve konumunu belirtir. Uzaydaki bütün nesnelerin noktalarının da yeri ve konumu vardır.
Koordinat, üç boyutlu uzay ortamında bir noktanın konumunu belirler. X, Y ve Z gibi
üç eksene göre noktanın konumunu ifade eder. Bu genellikle orijine göre tanımlanır.