Bilgisayar Destekli Tasarımın Avantajları

Bilgisayar Destekli Tasarımın Avantajları:

Bilgiye hızlı ulaşmayı sağlar.

Herhangi bir işin resmini ve çizimi yapmak, hem kolay, hem hızlı, hem de zevkli hale gelir. Uzun süreli elle yapılan teknik resim çizimlerine gerek kalmaksızın, istenilen proje kısa sürede gerçekleştirilebilir.

Kolay veri aktarımını sağlar ve zamandan tasarruf sağlar.

Görseldir.

Görsel simülasyonlar hazırlanarak. Portatif üretim yapılmadan tasarımların anlaşılması sağlanır.

Sözlerle anlatılamayan olayları anlatmada mükemmel bir yardımcıdır.

Bazı konuları eğitici oyun oynatalırak daha zevkli bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Öğrencilerin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmayı sağlar.

İstenilen ölçü ve hassasiyette çizimler ve detaylar oluşturulabilir. Böylece imalat esnasında hata payı azaltılmış olunur.

Daha önceden tasarlanan projeler ve çizimler üzerinde değişiklere imkân tanır, istenilen sayıda kopyası oluşturulabilir.

Başarıya giden yolda yol açıcı görev üstlenir.

Yeni ufuklar açar.

Grup çalışmalarının daha başarılı ve aktif bir biçimde yapılmasına olanak sağlar.

Sıradan eğitimin önüne geçerek eğitimin karatahtadan ibaret olmamasını sağlar.

Görerek ve uygulayarak eğitim öğretim olanağı verdiği için öğrenilen bilginin unutulmasını sağlar.

Eğitimde ezberciliğin önüne geçer.

Öğrencilerin eğitimde teknik resim uygulamalarının bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlamakta ve eğitim- öğretimin daha verimli olmasını sağlamaktadır.

İnternet gibi büyük bir nimetin kullanılmasını sağlar.

İnsanlar evlerinden dışarıya çıkmadan derslerini ve sınavlarını takip edebilirler.

Tüm dünyadaki öğrencilerin aynı bilgilere ulaşmasını sağlar.

Veri depolama imkanı sayesinde öğrenciler öğretmenin daha önceki işlediği konulara rahatça ulaşabilir.

Öğrencilerin bilgilerini depolamayı sağlar ve ihtiyaç anında bilgilere hızlı ulaşmayı sağlar.

Öğrencilerin kendine olan öz güvenini arttırır.

Özellikle fabrikasyon ve atölye tipi mal üreten işletmelerde çalışanlar, ürettikleri ürünlerle ilgili detaylı çizimler, parça resimleri ve projelerini bu program aracıylığla çizerek, imalat sürecini daha hızlı, en az hata payı ve kaliteli olarak gerçekleşmesini sağlayabilirler.

Kendi kendine öğrenmeyi mümkün kılar.

Ödevlerin online hazırlanıp dağıtılabilmesini sağlar .

CAD tasarımda çalışma ve düşünme mekanizmasının işleyişi yönünden bilgisayar kullanımı, tasarımın tanımlanan ödev ve istekler doğrultusunda modelin tariflenmesi, eniyilenmesi için işlemleri içerir.
CAD tasarımda çalışma ve düşünme mekanizmasının işleyişi yönünden bilgisayar kullanımı, tasarımın tanımlanan ödev ve istekler doğrultusunda modelin tariflenmesi, eniyilenmesi için işlemleri içerir.