AutoCAD Nesne Yakalama Özellikleri

AutoCAD Nesne Yakalama Özellikleri: Çizilmiş olan elemanların geometrik özellik içeren noktalarından yakalayarak işlem yapmamızı sağlayan özellikler bütünüdür. Tek başlarına bir anlam ifade etmezler, ana üretim ve düzenleme komutları (Draw ve Modify menüsü komutları) içerisinde geçerliliği olan yardımcı özelliklerdir.

1. ENDPOINT (end (enter) ) : Çizgi ve yay elemanlarının uç noktalarından yakalamak için kullanılır.
2. MIDPOINT (mid (enter) ) : Çizgi ve yay elemanlarının orta noktalarından yakalamak için kullanılır.
3. CENTER (cen (enter) ) : Yuvarlak hatlı elemanların (çember, yay, elips, halka) merkez noktasını yakalamak için kullanılır.
4. QUADRANT (qua (enter) ) : (Çemberin merkezinden geçtiği varsayılan yatay ve düşey eksenlerin çemberi kestiği noktalardır. Yerleri değişmez. Min. 0, max 4 adet QUADRANT noktası vardır.
5. TANGENT (tan (enter) ) : Yuvarlak hatlı elemanların (çember, yay, elips, halka) teğet geçme noktasından yakalar.
6. PERPENDICULAR (per (enter) ) : Hedef eleman üzerinde dik açı yapan noktadan yakalamak için kullanılır.
Dik açı yapan nokta hedef eleman üzerinde bulunmak zorunda değildir.
7. INTERSECTION (int (enter) ) : Çizgi kesişimi ya da birleşimiyle oluşan noktalardan yakalamak için kullanılır.
8. NEAREST (nea (enter) ) : eleman üzerinde gösterilen en yakın noktadan yakalamak için kullanılır.
9. NODE (node (enter) ) : Nokta elemanlarının yerleşim yerinden yakalamak için kullanılır.
10. INSERTION (ins (enter)) : Yazıların yerleşim noktalarından yakalamak için kullanılır.
11. EXTENSION (ext (enter)) : Çizgi elemanlarının uzantısından yakalamak için kullanılır.
12. APPARENT INTERSECTION (app (enter)) : Kesişme ihtimali olan çizgilerin varsayılan kesişim noktasından yakalar.
13. PARALLEL (par (enter)) : Çizgiyi, varolan başka bir çizgiye paralel olarak üretmek için kullanılır.

Yakalama Özelliklerinde Çoklu Kullanım

⇒Tools
→Drafting Settings
→ Object Snap

⇒OS (enter)

⇒ SHIFT + Sağ mouse
(CTRL + Sağ mouse)

– Bu menü içerisinde seçili olan nesne yakalama özellikleri çoklu kullanım için hazır hale gelirler.
– Birden fazla özellik aktif hale getirilebilir.
– F3 tuşu ile bu menüyü aktif/pasif hale getirebiliriz.
– F3 tuşu ON konumunda iken menü içerisinde seçmiş olduğumuz nesne yakalama özellikleri aktif haldedir.
– Nesne yakalama özelliklerini kullanmak istemediğimiz zaman F3 tuşunu OFF konumuna getirmeliyiz.

UYARI: Menü içerisinde nesne yakalama özelliklerinin hepsini seçili duruma getirmemeliyiz. Çünkü hepsi açık olduğunda bunlar birbirini ezebilmekte ve o anda ihtiyacımız olan bir nesne yakalama özelliğini görememe durumumuz ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden sadece çiziminizin gerektirdiğini düşündüğünüz özellikleri aktif tutmanızda fayda var. Bunları menüye istediğiniz kadar girip değiştirme şansınız vardır.