AutoCAD Komutları-2

AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2
RECTANGLE:  AutoCAD Komutları-2
Dikdörtgen çizmek için kullanılır.
-Specify first corner point or
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: dikdörtgenin ilk köşesini seçmenizi ister.
-Specify other corner point or [Dimensions]: dikdörtgenin diğer köşesini seçmenizi ister.
**dimensions seçeneği: kenar boyutlarını vererek dikdörtgen çizmek için kullanılır.
-Specify length for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin uzunluğunu girmenizi ister (x yönü)
-Specify width for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin genişliğini girmenizi ister (y yönü)
-Specify other corner point or [Dimensions]: dikdörtgenin hangi eksende olacğını belirtmenizi ister.
*chamfer seçeneği: dikdörtgenin köşelerini pah kırarak çizmek için kullanılır.
-Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: ilk pah kırma mesafesini girmenizi ister.

-Specify second chamfer distance for rectangles <0.0000>: ikinci pah kırma mesafesini girmenizi ister.
*elevation seçeneği: dikdörtgenin 3 boyutlu çizimdeki yüksekliğini girmek için kullanılır.
-Specify the elevation for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin 3 boyutlu çizimdeki yüksekliğini girmenizi ister.
*filet seçeneği: dikdörtgenin köşelerini yuvarlatmak için kullanılır.
-Specify fillet radius for rectangles <0.0000>: köşelerin yuvarlatma yarıçapını girmenizi ister.
*thickness seçeneği: dikdörtgeinin 3 boyutlu çizimdeki kalınlığını girmek için kullanılır.
-Specify thickness for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin 3 boyutlu çizimdeki kalınlığını girmenizi ister.
*width seçeneği: dikdörtgeni oluşturan çizgilerin genişliklerini girmek için kullanılır.
-Specify line width for rectangles <0.0000>: dikdörtgeni oluşturan çizgilerin genişliğini girmenizi ister.

HATCH:
Kapalı alanları istenilen şekilde taramaya yarar.
Hatch komutu girildiğinde ekrana gelen pencerede istenilen ayarlar yapılır.
*hatch sayfası: taramanın genel özelliklerinin girileceği sayfadır.
-type kutusu:
-predifined: autocad’de hazır bulunan tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.
-user defined: çizim anında istenilen özellikleri girerek kendi tarama tipinizi oluşturabileceğiniz durumdur.
-custom: önceden oluşturup kaydettiğiniz tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.
-pattern kutusu: seçtiğiniz tarama tipinin kod adını görebileceğiniz kutudur.
-swatch kutusu: seçtiğiniz tarama tipinin bir örneğini görebileceğiniz kutudur.
-custom pattern: custom tipini seçtiğiniz zaman bir örneğini bu kutudan görebilirsiniz.
-angle kutusu: seçtiğiniz tipi istediğiniz açıyla yerleştirmek için kullanılır.
-scale kutusu: tarayacağınız alana ve seçtiğiniz tipe göre tarama ölçeğini ayarlayabileceğiniz kutudur.
-spacing kutusu: user defined tipini seçerseniz çizgiler arasındaki boşluğu bu kutudan ayarlayabilirsiniz.
-ISO pen width: pattern olarak ISO kodlu bir tip seçtiğinizde bu tipin çizgi genişliğpini ayarlamak için kullanılır.
-pick points düğmesi: ekranda taranacak alanı işaretlemek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanın içinde bir noktayı işaretlemeniz istenir.
-select objects düğmesi: ekranda taranacak alanı oluşturan nesneleri tek tek seçmek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanı oluşturan nesneleri seçmeniz istenir.
NOT:: pick points seçeneğinde taranacak alanın içinde başka nesneler varsa o nesneler taranmaz. Select objects seçeneğinde ise taranacak alanın içindeki nesneler de taranır. Bu nesnelerin taranmasını önlemek için taranacak alanı oluşturan nesneler seçilirken bu alanın içinde bulunup üzeri taranmayacak nesneler de seçilmelidir.
-remove island düğmesi: pick points seçeneği kullanılırken taranacak alanın içindeki nesneler taranmaz. Bu nesneleri de taramak için remove island komutu kullanılarak üzerinin taranması istenen nesneler seçilir.
-view selections düğmesi: o ana kadar seçtiğiniz taranacak alanları görmek için kullanılır.
-inherit properties düğmesi: önceden yapılmış bir taramayı ekrandan seçerek yeni taramanın seçilen eski taramayla aynı özelliklerde olmasını sağlar.
-draw order: taramanın diğer nesnelerin önünde veya arkasında olmasını sağlar.
-composition: tarama oluşturulduktan sonra taramayı kapsayan alanda yapılacak değişikliklerin tarama üzerinde de etkili olup olmayacağını seçmek için kullanılır.
*associative seçeneği: tarama değişikliklerden etkilenir.
*nonassociative seçeneği: tarama değişikliklerden etkilenmez.
-double onay kutusu: user defined tiplerinin iki yönlü oluşturulmasını sağlar.
-preview düğmesi: yapılan taramanın önizlem yapılmasını sağlar.

-advanced sayfası: taramanın daha ileri ayarlarının yapılmasını sağlar.
*island detection style: taranacak alanının seçim yöntemini belirler.

normal outer ignore
*object types kutusu: taramayı oluşturan sınırların bir bölge mi yoksa bir polyline olarak mı tanıyacağını sorar. Retain boundaries kutusu onaylıyken aktif haldedir.
*boundary set: pick points yöntemi kullanılırken tarama alanı içinde hiçbir zaman seçilmesi istenmeyen nesneleri belirlemek için kullanılır.
*İsland detection method: birden çok kapalı alanın ortak bir iç noktasını seçtiğinizde en dış sınırın hangi kapalı alan olacağını belirlemek için kullanılır.
-gradient sayfası: renkli ve desenli hatch oluşturur.
*one color: tek renk
*two color: iki renk
*shade-tint: koyuluk açıklık
*centered: desenin merkede olması
*angle: desene verilen açı

MULTILINE TEXT:
-Çok satırlı yazı yazmak için kullanılır.
-Current text style: “Standard” Text height: 2.5 o anki yazı özelliklerini gösterir.
-Specify first corner: yazının oluşturulacağı pencerenin ilk köşesinin girilmesini ister
-Specify opposite corner or
[Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width] : pencerenin diğer köşesinin girilmesini ister.
Açılan ekranda:
*ilk kutucuk: yazı stili seçmek iin kullanılır.
*ikinci kutucuk: yazı fontu seçmek için kullanılır.
*üçüncü kutucuk: yazı yüksekliği seçmek için kullanılır.
*B harfi: koyu yazma seçeneği
*I harfi : italik yazma seçeneği
*U harfi: altı çizili yazma seçeneği
*sağ-sol oklar: ileri geri alma seçeneği
*a/b yazısı: kesir seçeneği
*sağdaki kutucuk: yazı rengi seçeneği
-heıght seçeneği: yazı yüksekliği seçimi
-justify seçeneği: yazı yerleştirme seçeneği
-line spacing seçeneği: satır aralığı seçeneği
-rotation seçeneği: yazıyı döndürme seçeneği
-style seçeneği: yazı stili seçme
-width seçeneği: yazı genişliği seçme
DIMENSION STYLE:
Ölçülendirme ile ilgili ayarları yapmak için kullanılır.
-styles kutusu: kullanılabilir ölçü stillerini gösterir.
-list kutusu: kullanılabilir tüm ölçü stilleri (all styles) veya çizimde o anda kullanılan (styles in use) ölçü stillerini üstteki ölçü stilleri kutusunda görmek için istenilen seçim yapılır.
-prewiev of:….. seçilen ölçü stilinin önizlemesinin yapıldığı ekrandır.
NOT:yaptığınız değişiklikleri aynı anda prewiev penceresinde görebilirsiniz.
-description: seçilen ölçü stilinin tarifinin yapıldığı kısımdır.
-set current düğmesi: birden fazla stilden o anda kullanılmak istenen stili seçip aktif stil haline getirmek için kullanılır.soldaki styles kutusundan istenilen ölçü stili seçilir ve set current düğmesine basılır.
-new düğmesi: yeni bir ölçü stili yaratmak için kullanılır.
-modify düğmesi: var olan bir ölçü stilinde değişiklik yapmak için kullanılır.
-override düğmesi: var olan bir stilden çok az farklı yeni bir stil oluşturmak için kullanılır.
-compare düğmesi: var olan stiller arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.
***yeni bir stil oluşturmak***
-new düğmesi tıklanır.
-açılan pencerede gerekli kısımlar doldurulur.
-new style name: yeni stilin adı yazılır.
-start with: yeni stili oluştururken faydalanılacak önceden var olan bir stil yazılır.
-use for: yeni stilin hangi ölçülendirme tipleri için geçerli olacağını belirler. Yeni stilin bütün ölçülendirme tipleri için kullanılması isteniyorsa (all dimensions) seçeneği aynen kalmalıdır.
-continue düğmesi tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.
-açılan pencerede 6 farklı sayfa vardır.
*lines and arrows sayfası: ölçü çizgisi ve oklarının düzenlendiği sayfadır.
**dimension lines bölümü: ölçü çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
-color kutusu: ölçü çizgisi renginin seçildiği kısımdır.
-lineweight kutusu: ölçü çüzgisi kalınlığının seçildiği kısımdır.
-extend beyond ticks: ölçü çizgisinin uzantı çizgilerinin dışına taşma mesafesinin seçildiği kısımdır.
-baseline spacing kutusu: üst üste gelen ölçüler arasındaki mesafeyi belirlemek için kullanılır.
-suppress kutuları: ölçü yazısının istenilen tarafındaki ölçü çizgisini kaldırmak için kullanılır. (dim line 1:sol , dim line 2:sağ)
**extension lines bölümü: uzantı çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
-color kutusu: uzantı çizgisi renginin seçildiği kısımdır.
-lineweight kutusu: uzantı çüzgisi kalınlığının seçildiği kısımdır.
-extend beyond dim lines kutusu: mesafeyi, uzantı çizgileri ölçü çizgilerinin ötesine uzanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
-offset from origin kutusu: uzantı çizgisinden ölçülendirilen nesneye olan mesafeyi ayarlamak için kullanılır.
-suppress kutusu: istenilen taraftaki uzantı çizgilerini kaldırmanızı sağlar. (ext line 1:sol ext line 2:sağ)

**arrow heads bölümü: ölçü çizgilerindeki ok başlarının tipini ve boyunu ayarlamak için kullanılır. AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2
-1st kutusu: ölçü çizgisinin sol tarafındaki okun tipini belirlemek için kullanılır.
-2nd kutusu: ölçü çizgisinin sağ tarafındaki okun tipini belirlemek için kullanılır.
-leaser kutusu: not çizgilerinde kullanılacak okların tipini belirlemek için kullanılır.
-arrow size kutusu: ok başlarının boyunu belirlemek için kullanılır.

**center marks for circles bölümü: daire ve yayın merkez noktasını ölçülendirirken merkez işaretinin tipini seçmek için kullanılır.
-type kutusu: merkez işaretinin tipini seçmek için kullanılır. Mark(+) işareti ,
line: (x) işareti , none: işaret yok
-size kutusu: merkez işaretinin boyunu belirlemek için kullanılır.
*text sayfası: ölçü yazısının düzenlendiği sayfadır.
**text appearence bölümü: yazının görünüşünün düzenlendiği kısımdır.
-text style kutusu: ölçü yazısı için mevcut yazı stillerinden birini seçmek için kullanılır.

-yeni bir yazı stili yaratmak için text style kutusunun sağındaki (…) düğmesine basılarak açılan pencerede gerekli işlemler yapılır.
Önce new düğmesi tıklanır. Açılan yeni pencerede yeni yazı stilinin adı girilir ve ok düğmesine tıklanarak önceki pencereye dönülür. Gerekli kutular doldurularak yeni stil oluşturulur. Apply ve sonra close düğmelerine tıklanarak text sayfasına geri dönülür.

-text color kutusu: ölçü yazısının rengini seçmek için kullanılır.
-fill color kutusu: ölçü yazısının arka plan rengini seçmek için kullanılır.
-text height kutusu: ölçü yazısı boyunu belirlemek için kullanılır. Autocad’de çizim yaparken çıktı alınması planlanan ölçeğe göre yazı yüksekliği seçimi yapılmalıdır.
-fraction height scale: kesirli veya mimari ölçü birimlerindfen biri seçili iken kesir yazısının yüksekliğini belirlemek için kullanılır.
-draw frame around text kutusu: ölçü yazısının çevresine bir dikdörtgen çizmek için kullanılır.

**text placement bölümü: ölçü yazısının yerleşiminin düzenlendiği bölümdür.
-vertical kutusu: ölçü çizgisine göre yazının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.
-above: yazıyı ölçü çizgisinin üzerine koyar.
-centered: yazıyı ölçü çizgisinin üstüne koyar. Ölçü çizgisi yazıya yer açmak için kırılır.
-outside: yazıyı ölçü çizgisini dışına uygun bir noktaya koyar.
-JIS: yazıyı Japon endüstri standartlarına göre yerleştirir.
-horizontal kutusu: yazının konumunu uzantı çizgilerine göre belirlemek için kullanılır.
-centered: yazıyı iki uzantı çizgisi arasına yerleştirir.
-at ext line 1: yazıyı ilk uzantı çizgisinin yanına yerleştirir.
-at ext line 2: yazıyı ikinci uzantı çizgisinin yanına yerleştirir.
-over ext line 1: yazıyı ilk uzantı çizgisinin üzerine hizalı olarak yerleştirir.
-over ext line 2: yazıyı ikinci uzantı çizgisinin üzerine hizalı olarak yerleştirir.
-offset from dim line kutusu: yazının ölçü çizgisine olan mesafesini seçmek için kullanılır.

**text alignment bölümü: yazının ölçü çizgisine göre hizalanmasını düzenleyen bölümüdür.
-horizontal düğmesi: ölçü çizgisi ne yönde ve eğimde olursa olsun yazı yatay olur.
-aligned with dimension line düğmesi: yazı ölçü çizgisiyle aynı yönde ve eğimde olur.
-ISO Standard düğmesi: yazı uzantı çizgileri arasındaysa, yazıyı ölçü çizgisiyle hizalar; aksi halde yazı yatay olarak hizalanır.

*Fit sayfası: Ölçü yazısı ve oklarının özel durumlardaki davranışlarını düzenlemek için kullanılır
**Fit options bölümü: uzantı çizgileri arasında yeterli yer olmadığında hangi ölçü bileşeninin yer değiştireceğini düzenlemek için kullanılır.
-either the text or the arrows, whichever fits best: yer değiştirmeyi otomatik olarak en uygun olacak şekilde ayarlar.
-arrows: yeterli yer olmadığında okları uzantı çizgisinin dışına alır.
-text: yeterli yer olmadığında yazıyı uzantı çizgisinin dışına alır.
-both text and arrows: yeterli yer olmadığında yazıyı ve okları uzantı çizgisinin dışına alır
-always keep text between ext lines: yazıyı her durumda uzantı çizgilerinin içinde tutar.
-suppress arrows if they…… yeterli yer olmadığında okları tamamen kaldırır.

**text placement bölümü: varsayılan yerinden taşındığında yazının nasıl davranacağını düzenlemek için kullanılır.
-beside the dimension line: yazıyı varsayılan yerinde tutar, yer değiştirmesine izin vermez.
-over the dimension line, with a leader: ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir.ölçü çizgisi ile yazıyı bir çizgi (leader) ile bağlar.
-over the dimension line, without a leader: ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir.ölçü çizgisi ile yazıyı bir çizgi (leader) ile bağlamaz.
**scale for dimension futures bölümü: ölçü bileşenlerinin ölçeğini düzenlemek için kullanılır.
-use overall scale of kutusu: ölçü bileşenlerinin ölçeğini belirlemek için kullanılır. Dimension style komutu ile belirlenen tüm ayarlar bu ölçek ile çarpılır.
-scale dimension to layout (paper space): tüm ölçü bileşenlerini çizimin görüldüğü paper space görüş penceresindeki ölçek faktörüne uygun olarak ölçekler.
**Fine tuning bölümü: çeşitli ayarlar yapmak için kullanılır.
-place text manually when dimensining: çizime ölçü eklerken ölçü yazısını o anda ekranda yerleştirmek için kullanılır.
-always draw dim line between ext lines: uzantı çizgileri arasına her durumda bir ölçü çizgisi çizer.

*Primary units sayfası: ölçü yazısının format ve içeriğini düzenlemek için kullanılır.

**linear dimensions bölümü: doğrusal ölçülerde düzenleme yapmak için kullanılır.
-unit format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Scientific(bilimsel), decimal(ondalık), engineering(mühendislik), architectural(mimari), fractional(kesirli), Windows desktop(Windows ayarları) seçeneklerinden istenilen girilir. Bu ayar genel çizimde yaptığınız birim ayarlarıyla uygun olmalıdır.(format =>units)
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
-fraction format: mimari ve kesirli birim formatlarından birini seçtiğinizde kesrin görünümünü düzenlemek için kullanılır.
-decimal separator kutusu: ondalıklı sayı birimini seçtiğinizde ondalık ayracını düzenlemek için kullanılır. Comma(virgül), period(nokta), space(boşluk)
-round off kutusu: virgülden sonraki yuvarlamayı düzenlemek için kullanılır.
-prefix kutusu: doğrusal ölçü yazılarının başına yazı eklemek için kullanılır.
-suffix kutusu: doğrusal ölçü yazılarının sonuna yazı eklemek için kullanılır.

**measurement scale bölümü: ölçü yazısı için bir ölçek faktörü belirlemek için kullanılır. Örnek olarak; ölçek faktörünü 2 seçerseniz 40 birim olarak girdiğiniz bir ölçü 80 birim görünür.
-scale factor kutusu: istenilen ölçek burada seçilir.
-apply to layout dimensions only: girilen ölçek sadece paper space layout’larında uygulanır.

**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.

**angular dimensions bölümü: açısal ölçülerde düzenleme yapmak için kullanılır.
-units format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Decimal(ondalıklı), degrees/minutes/seconds(derece dakika saniye), grads(grad), radians(raydan), surveyor(harita) seçeneklerinden istenilen girilir.
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.

**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.

*alternate units sayfası: doğrusal ölçülerde ikinci bir ölçü yazısı grubu oluşturmak için kullanılır. Örnek olarak; decimal(ondalıklı) birimde gösterdiğiniz ölçüleri aynı zamanda feet-inch birimlerinde görmek istediğinizde alternatif birim olarak feet-inch birimlerini seçebilirsiniz. Bu durumda metrik ölçünüzün yanında parantez içinde bu ölçünün feet-inch olarak da değerini görebilirsiniz.

-display alternate units kutusu: alternatif birim girmek için bu kutuyu onaylamanız gerekir.

**alternate units: alternatif birimleri düzenlemek için kullanılır.
-unit format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Scientific(bilimsel), decimal(ondalık), engineering(mühendislik), architectural stacked(mimari üstlü altlı), fractional stacked(kesirli altlı üstlü), Windows desktop(Windows ayarları) seçeneklerinden istenilen girilir.
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
-multiplier for alt units kutusu: ölçü yazısı için bir çarpan değeri girmek için kullanılır.
-round distances to kutusu: virgülden sonraki yuvarlamayı düzenlemek için kullanılır.
-prefix kutusu: ölçü yazılarının başına yazı eklemek için kullanılır.
-suffix kutusu: ölçü yazılarının sonuna yazı eklemek için kullanılır.

**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.

**placement bölümü: alternatif birimlerin konumunu belirlemek için kullanılır.
-after primary value: alternatif ölçü yazısı, asıl ölçü yazısının arkasında ve hizalı olarak yerleştirilir.
-below primary value: alternatif ölçü yazısı, asıl ölçü yazısının altına yerleştirilir.

*tolerances sayfası: ölçü yazılarına tolerans yazıları eklemek için kullanılır.

**tolerance format bölümü: tolerans ölçü yazısını düzenlemek için kullanılır.
– method kutusu: tolerans ölçü yazısının formatını belirlemek için kullanılır. None(boş), symmetrical(simetrik), deviation(sapma ), limits(limitler), basic(temel)
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
-upper value kutusu: symmetrical, deviation ve limit seçenekleri için bir üst tolerans değeri belirlemek için kullanılır.
-lower value kutusu: deviation ve limits seçenekleri için bir alt tolerans değeri belirlemek için kullanılır.
-scaling for height kutusu: tolerans ölçü yazısının boyunu, asıl ölçü yazısına oranlayarak belirlemek için kullanılır.
-vertical position kutusu: tolerans yazısının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.

**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.

**alternate unit tolerance bölümü: alternatif birim varsa bununla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.
ARRAY: (satır-sütun)
Nesneleri satır-sütun veya kutupsal olarak istenilen sayıda çoğaltmaya yarar.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: array array komutu girilir.
-Açılan pencerede satır-sütun halinde çoğaltmak için rectangular array düğmesi işaretlenir.
-row (satır) ve column (sütun) sayıları girilir.
-row offset kutusuna satırlar arasında olması istenilen mesafe yazılır.
-column offset kutusuna sütunlar arasında olması istenilen mesafe yazılır.
-herhangi bir açıya göre çoğaltma yapılacaksa açı değeri angle of array kutusuna yazılır.
-sağ üst köşedeki select object düğmesine tıklanarak çizim ekranına dönülür.
-komut satırında select objects: yazısı çıkar.
-Nesneler seçilir ve enter tuşuna basılır.
-sağ alt köşede prewiev düğmesinden önizleme yapabilir veya ok düğmesine basarak komutu bitirebilirsiniz.

ARRAY: (kutupsal)
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: array array komutu girilir.
-Açılan pencerede kutupsal halinde çoğaltmak için polar array düğmesi işaretlenir.
-center point kutularına çoğaltma yapılacak dairesel alanın merkez noktasının koordinatları girilir veya hemen sağdaki düğme tıklanarak merkez nokta ekrandan seçilir.
-çoğaltma yapma yöntemi method çekme menüsünden seçilir.
Total number of items&angle to fill: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & doldurulacak açı yöntemidir.
Total number of items&angle between items: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & nesneler arasındaki açı yöntemidir.
Angle to fill& angle between items: doldurulacak açı & nesneler arsındaki açı yöntemidir.
-sağ üst köşedeki select object düğmesine tıklanarak çizim ekranına dönülür.
-komut satırında select objects: yazısı çıkar.
-Nesneler seçilir ve enter tuşuna basılır.
-sağ alt köşede prewiev düğmesinden önizleme yapabilir veya ok düğmesine basarak komutu bitirebilirsiniz.

SPLINE:
Eğrisel polyline çizmek için kullanılır.
-Specify first point or [Object]: ilk noktayı girmenizi ister.
-Specify next point: sonraki noktayı girmenizi ister.
-Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: nokta girişini bitirene kadar komut devam eder.nokta girişi bitince enter tuşuna basın.
-Specify start tangent: başlangıç noktasının hangi teğete göre biteceğini sorar.
-Specify end tangent: son noktanın hangi teğete göre biteceğini sorar.
*object seçeneği: polylineları spline’a çevirir.
-select objects: polyline’ı seçmenizi ister.
*close seçeneği: spline’ın başlangıç ve son noktalarını birleştirmek için kullanılır.
-specify tangent: kapatılan spline’ın hangi teğete göre birleşeceğini sorar.
*fit tolerance seçeneği: spline’ın eğrilik genişliğini ayarlamak için kullanılır.
-Specify fit tolerance <0.0000>: tolerance değerini girmenizi ister.

ELLIPSE:
Elips çizmek için kullanılır.
-Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: elipsin uzun aksının başlangıç noktasını girmenizi ister. (1)
-Specify other endpoint of axis: elipsin uzun aksının son noktasını girmenizi ister. (2)
-Specify distance to other axis or [Rotation]: uzun aksın kısa aksa olan mesafesini girmenizi ister. (3)

*rotation seçeneği: elipsi uzun aksın etrafında istenilen açıda döndürmek için kullanılır.
-Specify rotation around major axis: uzun aks etrafındaki dönmeyi seçmenizi ister. (3)

*arc seçeneği: eliptik yay çizmek için kullanılır.

-Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: elipsin uzun aksının başlangıç noktasını girmenizi ister
-Specify other endpoint of axis: elipsin uzun aksının son noktasını girmenizi ister.
-Specify distance to other axis or [Rotation]: uzun aksın kısa aksa olan mesafesini girmenizi ister
-Specify start angle or [Parameter]: yayın başlangıç açısını girmenizi ister. (1)
-Specify end angle or [Parameter/Included angle]: yayın bitiş açısını girmenizi ister. (2)

*parameter seçeneği: elipsin formulunden faydalanarak çizmek için kullanılır.
*ıncluded angle: oluşturulacak yayın kapsayacağı açı girilerek çizmek için kullanılır.
-Specify included angle for arc <180>: yayın son noktasının açısını girmenizi ister.
*center seçeneği: elipsin merkez noktasını vererek çizmek için kullanılır.
-Specify center of ellipse: elipsin merkezini girmenizi ister. (1)
-Specify endpoint of axis: uzun aksın yarıçapını girmenizi ister. (2)
-Specify distance to other axis or [Rotation]: kısa aksı girmenizi ister. (3)

LENGTHEN:
Nesnelerin uzunlukları ve yayların kapsam açılarını değiştirmek için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: lengthen lengthen komutu girilir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: bir nesne seçmeniz istenir.
-Current length: 1573.3675 seçilen nesnenin o anki boyutunu verir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: yeni bir nesne seçmeniz veya köşeli parantez içindeki seçeneklerden birini seçmeniz istenir.
*DElta seçeneği: nesnenin boy değişimi istenir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de de yazılır ve enter yapılır.
-Enter delta length or [Angle] <50.0000>: 50 veya -50 nesnenin toplam kaç birim uzayacağı (+) veya kısalacağı (-) yazılır.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.
*Percent seçeneği: seçilen nesnenin toplam uzunluğunun belirlenen yüzde miktarı kadar uzayıp kısalmasını sağlar.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: p p yazılır ve enter yapılır.
-Enter percentage length <100.0000>: 50 yüzde olarak uzama veya kısalma miktarı girilir.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.
*Total seçeneği: nesnenin olması istenilen toplam uzunluğunu belirler.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t t yazıp enter yapılır.
-Specify total length or [Angle] <1.0000)>: 120 çizgi için uzunluk yay için açı değeri girilir.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.

*DYnamic seçeneği: nesneleri ekranda görerek uzatıp kısaltmak için kullanılır.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy dy yazıp enter yapılır.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve ekranda istenilen mesafede uzatma veya kısaltma yapılır.

DIVIDE:
Bir nesneyi istenilen sayıda eşit parçaya bölmek için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: divide divide komutu girilir.
-Select object to divide: bölünmek istenen nesne seçilir.
-Enter the number of segments or [Block]: 5 bölünmek istenen parça sayısı yazılır. Burada dikkat edilmesi gereken; komut sona erdiğinde nesne hala tek parçadır ve oluşması istenen parçalar nesne üstüne noktalar koyularak oluşturulmuştur.

MEASURE:
Bir nesneyi istenilen parça boyuna göre bölmek için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: measure measure komutu girilir.
-Select object to measure: bölünmek istenen nesne seçilir.
-Specify length of segment or [Block]: 20 oluşturulacak parça boyu girilir. Burada dikkat edilmesi gereken; komut sona erdiğinde nesne hala tek parçadır ve oluşması istenen parçalar nesne üstüne noktalar koyularak oluşturulmuştur.

SKETCH:
Elle çizim yapmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler. AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2
-Command: sketch sketch komutu girilir.
-Record increment <1.000>: 1 çizgi hassasiyeti seçilir.
-Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect . <Pen down> <Pen up> ekranda çizim yapılır ve bitirmek için enter yapılır.
-32 lines recorded.
Oluşturulan toplam çizgi sayısı okunabilir.
SCALE:
Nesneleri istenilen bir ölçeğe göre küçültüp büyütmek için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: scale scale komutu girilir.
-Select objects: ölçeklendirilecek nesnelerin seçilmesi istenir.
-Specify opposite corner: 2 found seçilen nesne sayısı okunabilir.
-Select objects: nesne seçimini bitirene kadar program yeni nesne seçmenizi ister.
-Specify base point: ölçeklendirme yaparken sabit kalan bir temel nokta seçmeniz istenir.
Specify scale factor or [Reference]: 2 ölçek faktörünü girmeniz istenir. AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2  AutoCAD Komutları-2 AutoCAD Komutları-2