AutoCAD Komutları-1

AutoCAD Komutları-1

LINE:
Çizgi çizmek için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: line çizgi komutu girilir.
– Specify first point: çizginin başlangıç noktasını belirlemeniz istenir.
-Specify next point or [Undo]: çizginin bitiş noktasını belirlemeniz istenir.
-Specify next point or [Close/Undo]: Noktayı belirledikten sonra enter veya esc tuşlarını kullanarak komutu sona erdirene kadar bir sonraki noktayı belirlemeniz istenir.
*close seçeneği: İlk nokta ile son noktayı birleştirerek kapalı bir alan oluşturmak için kullanılır.
*undo seçeneği: Çizimin herhangi bir anında yaptığınız işlemi geri almak için kullanılır.

CONSTRUCTION LINE:
Sonsuz uzunlukta düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: düzenleme çizgisinin geçeceği bir nokta belirlemeniz istenir.
-Specify through point: düzenleme çizgisinin geçeceği doğrultuyu işaretlemeniz istenir. Komutu sona erdirene kadar yeni bir doğrultu belirlemeniz istenir ve her doğrultu girilişinde yeni bir düzenleme çizgisi oluşturulur.
*Hor [yatay] seçeneği: yatay bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
*Ver [düşey] seçeneği: düşey bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
*Ang [açısal] seçeneği: belirli bir açıda düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:A¿ Açısal seçeneğini aktif hale getirmek için A yazıp enter yapılır.
-Enter angle of xline (0) or [Reference]:30¿ istenilen açı girilir.
-Specify through point: ekranda girilen açıya göre oluşan hareketli düzenleme çizgisi istenilen noktaya bırakılır.
*Bisect [açıortay] seçeneği: iki çizginin açıortayı olacak şekilde düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:B¿ açıortay seçeneğini aktif hale getirmek için B yazıp enter yapılır.
-Specify angle vertex point: açıortayı alınacak çizgilerin kesişim noktasının girilmesi istenir.
-Specify angle start point: Açının başlangıç noktasının belirlenmesi istenir.
-Specify angle end point: Açının son noktasının belirlenmesi istenir.
*Offset seçeneği: bir çizgiye paralel olarak istenilen mesafede düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:O¿ offset seçeneğini aktif hale getirmek için O yazıp enter yapılır.
-Specify offset distance or [Through] : 20¿ offset mesafesini girmeniz istenir.
-Select a line object: offset yapılırken kullanılacak çizgiyi seçmeniz istenir.
-Specify side to offset: seçilen çizginin hangi yönüne doğru ofset yapılacağını seçmeniz istenir.

ARC:
Yay oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: arc yay komutu girilir.
-Specify start point of arc or [Center]: Yayın başlangıç noktasını girmeniz istenir.
-Specify second point of arc or [Center/End]: yayın ikinci noktasını girmeniz istenir.
-Specify end point of arc: yayın bitiş noktasını girmeniz istenir.
*Center [merkez] seçeneği: merkezi seçerek yay oluşturmak için kullanılır.
-Specify start point of arc or [Center]:C¿ Yayın merkez noktasını girmek için C yazıp enter yapılır.
-Specify center point of arc: yayın merkez noktası işaretlenir.
-Specify start point of arc:: yayın başlangıç noktasını girmeniz istenir.
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: yayın bitiş noktasını girmeniz istenir. Bu aşamada yayın kapsayacağı açıyı veya yay uzunluğunu belirleyerek de yay oluşturabilirsiniz.
*Angle [açı] seçeneği:
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:A¿ yayın kapsayacağı açıyı girmek için A yazıp enter yapılır.
-Specify included angle: 80¿ açıyı girmeniz istenir.

*chord Length [kiriş uzunluğu] seçeneği:
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:L¿ kirişin uzunluğunu girmek için L yazıp enter yapılır.
-Specify length of chord: 200¿ kiriş uzunluğunu girmeniz istenir.(kiriş şekilde 2 ile belirtilen çizgidir)

CIRCLE:
Daire oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: circle daire komutu girilir.
-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: dairenin merkez noktası girilir.
-Specify radius of circle or [Diameter]: dairenin yarıçapı girilir.
*diameter [çap] seçeneği: dairenin çapını girmek için kullanılır.
-Specify radius of circle or [Diameter] <>:D¿ dairenin çapını girmek için d yazıp enter yapılır.
-Specify diameter of circle <>: 100¿ istenilen çap girilir.
*3P seçeneği: istenilen üç noktadan geçen bir daire oluşturmak için kullanılır.

-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p¿ 3P yazılır ve enter yapılır.
-Specify first point on circle: birinci noktanın yeri işaretlenir.
-Specify second point on circle: ikinci noktanın yeri işaretlenir.
-Specify third point on circle: üçüncü noktanın yeri işaretlenir.

*2P seçeneği: istenilen iki noktadan geçen bir daire oluşturmak için kullanılır. Seçilen iki nokta aynı zamanda dairenin çapını da belirlemiş olur.

-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p¿ 2P yazılır ve enter yapılır.
-Specify first end point of circle’s diameter: birinci noktanın yeri işaretlenir.
-Specify second end point of circle’s diameter: ikinci noktanın yeri işaretlenir.

*Tan tan radius [teğet teğet yarıçap] seçeneği: iki teğet noktası ve yarıçap belirleyerek daire oluşturmak için kullanılır.

-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: T¿ T yazılır ve enter yapılır. AutoCAD Komutları-1 AutoCAD Komutları-1
-Specify point on object for first tangent of circle: dairenin teğet geçeceği birinci nokta işaretlenir.
-Specify point on object for second tangent of circle: dairenin teğet geçeceği ikinci nokta işretlenir.
-Specify radius of circle <>: 150¿ dairenin yarıçapı girilir. AutoCAD Komutları-1 AutoCAD Komutları-1 AutoCAD Komutları-1

REVISION CLOUD:
Bulut şekli oluşturur.
-Minimum arc length: 100 Maximum arc length: 200 Style: Normal revcloud’un o anki özelliklerini gösterir.
-Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: başlangıç noktasını girmenizi ister.
-Guide crosshairs along cloud path… ekranda imleç ile bulutu çizmenizi ister.
-Revision cloud finished. Bulutu kapattığınızda işlemin bittiğini gösterir.
*arc length seçeneği: bulutu oluşturan yayların min ve max uzunluklarını girmek için kullanılır.
-Specify minimum length of arc <100>: yayın min uzunluğunu girmenizi ister.
-Specify maximum length of arc <200>: yayın max uzunluğunu girmenizi ister.

*object seçeneği: seçilen bir nesneyi revcloud’a çevirmek için kullanılır.
-Select object: revcloud yapılaak nesneyi seçmenizi ister.
-Reverse direction [Yes/No] <No>: bulut yönünü tersine çevirmek isterseniz y tazıp enter tuşuna basmanız istenir, yön aynı kalacaksa n yazıp enter tuşuna basılır.
*style seçeneği: bulutu oluşturan yayların genişliğini değiştirir.
-Select arc style [Normal/Calligraphy] <Normal>: normal= çizgi genişliği yok, calligraphy=çizgi genişliği var.
-Arc style = Normal seçilen stili gösterir.

COPY:
Kopyalama amacıyla kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: copy kopyala komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar.

MİRROR:
Aynalama komutudur. Nesneleri istenilen eksene göre simetrik olarak kopyalar.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: mirror aynalama komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-specify first point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin başlangıç noktasını girmenizi ister.
-specify second point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin bitiş noktasını girmenizi ister.
-delete source objects[Yes/No] <No>: aynalama için seçilen orijinal nesnelerin silinip silinmeyeceğini sorar. Silinecekse Y yazıp entere basılır. Silinmeyecekse sadece entere basmak yeterlidir.

MOVE:
Nesneleri hareket ettirmek veya taşımak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: move taşıma komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
-Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar.

ROTATE:
Nesneleri istenilen açıya göre döndürmek için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: rotate döndürme komutu girilir.
-current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki değerlerini verir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point: nesneyi döndüreceğiniz merkez noktayı sorar.
-Specify rotation angle or[Reference]: nesneyi döndüreceğiniz açıyı sorar. Bir değer girebilirsiniz veya ekranda istediğiniz döndürme açısını görerek işaretleyebilirsiniz.
OFFSET:
Ofset komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre paralel olarak istenilen sayıda kopyalamak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: offset offset komutu girilir.
-Specify ofset distance or [Through] <Through>: offset yapılacak mesafeyi girmenizi ister. İstenilen mesafeyi girin. Mesafeyi ekranda belirtmek isterseniz T yazıp enter tuşuna basın.
-Select object to ofset or <exit>: offset yapılacak nesneyi seçmenizi ister.
-Specify point on side to ofset: nesneyi offsetleyeceğiniz yönü seçmenizi ister.
-Specify through point: nesneyi offsetleyeceğiniz mesafeyi ekrandan girmeyi seçtiyseniz bir üstteki komut yerine bu komut çıkar. Nesneyi offsetleyeceğiniz noktayı seçin.

STRETCH:
Esnetme komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre istenilen mesafede uzatmak ve kısaltmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: stretch stretch komutu girilir.
-Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon…: esnetilecek nesneleri pencere içine alma yöntemi ile seçiniz.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan itibaren esnetmek istediğinizi sorar.
-Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: nesneyi hangi noktaya kadar esneteceğinizi sorar. Esnetme değerini rakam olarak komut satırından girebilir veya ekrandan istediğiniz mesafeyi işaretleyebilirsiniz.
BREAK:
Kırma komutudur. Nesneleri belirli bir noktadan veya belirli iki noktadan kırmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: break break komutu girilir.
-Select objects: kırılacak nesneleri seçmeniz istenir.
-Specify second break point or [First point]: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir. Eğer önce nesneyi seçip sonra kıracağınız iki noktayı seçmek isterseniz, F yazıp enter tuşuna basınız.aşağıdaki komut yazılacaktır.
-Specify first break point: nesneyi kıracağınız ilk noktayı seçmeniz istenir.
-Specify second break point: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir.

EXPLODE:
Patlatma komutudur. Polyline veya block halindeki neneleri patlatıp parçalara ayırmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: explode patlatma komutu girilir.
-Select objects: patlatılacak nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
Seçimi bitirip enter tuşuna basınca seçilen nesneler patlatılır.
TRİM:
Budama komutudur. Nesneleri istenilen bir noktadan budamak için kullanılır.
-Current settings: Projection=UCS, Edge=None komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
Select cutting edges …
-Select objects: budama eksenini(!!!) seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: budanacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin budanacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.
NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu budama yapabilirsiniz.
EXTEND:
Uzatma komutudur. Nesneleri istenilen bir eksene kadar uzatır.
-Current settings: Projection=UCS, Edge=None komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
Select boundary edges …
-Select objects: uzatma eksenini(!!!) seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını
gösterir.
-Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: uzatılacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin uzatılacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.
NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu uzatma yapabilirsiniz.

FILLET:
Köşeleri yuvarlatarak birleştirmek için kullanılan komuttur.
-coomand: fillet fillet komutu girilir.
-Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir
-Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: ilk nesneyi seçmeniz istenir.
– Select second object: ikinci nesneyi seçmeniz istenir.
*Polyline seçeneği: bir polyline’ın tüm köşelerini birden yuvarlatmaya yarar.
-Select 2D polyline: bir polyline seçmenizi ister.
4 lines were filleted polyline’a ait toplam kaç çizginin yuvarlatıldığını gösterir.
*Radius seçeneği: yuvarlatma çapını değiştirmeye yarar.
– Specify fillet radius <0.0000>: yuvarlatma yarıçapını girmenizi ister.
*trim seçeneği: nesnelerin yuvarlatma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.
-Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: trim modunu girmenizi ister.fazla kısımları kesmek için trim, aksi için no trim seçilmelidir.
*multiple seçeneği: komutu işlem bitene kadar otomatik olarak devam ettirmeye yarar.
CHAMFER:
Köşeleri pah kırarak birleştirmek için kullanılır.
-coomand: chamfer chamfer komutu girilir.
-(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir
-Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: ilk çizgiyi seçmenizi ister.
-Select second line: ikinci çizgiyi seçmenizi ister.
*polyline seçeneği: bir polyline’ın tüm köşelerini birden pah kırarak birleştirmeye yarar.
-Select 2D polyline: bir polyline seçmenizi ister.
-4 lines were chamfered polyline’a ait toplam kaç çizginin birleştirildiğini gösterir.
*distance seçeneği: pah kırma mesafelerini ayarlamaya yarar.
-Specify first chamfer distance <0.0000>: ilk mesafeyi girmenizi ister.
-Specify second chamfer distance <10.0000>: ikinci mesafeyi girmeniz ister.
*angle seçeneği: istenilen açıya göre pah kırmaya yarar.
-Specify chamfer length on the first line <0.0000>: ilk çizginin uzunluğunu girmenizi ister.
-Specify chamfer angle from the first line <0>: ilk çizgiden kaç derecelik bir açı yapılacağını sorar.
*trim seçeneği: nesnelerin pah kırma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.
-Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: trim modunu girmenizi ister.fazla kısımları kesmek için trim, aksi için no trim seçilmelidir.
*method seçeneği: pah kırmanın hangi yönteme göre yapılacağını sorar.
-Enter trim method [Distance/Angle] <Angle>: iki mesafe girme yöntemi için distance açı yöntemi için angle seçilmelidir.
*multiple seçeneği: komutu işlem bitene kadar otomatik olarak devam ettirmeye yarar.
LOCATE POINT:
Herhangi bir noktanın X, Y, Z koordinatlarını bulmak için kullanılır.
-Command: id locate point komutu girilir.
– Specify point: koordinatı bulunmak istenen nokta işaretlenir.
– X = 434.8293 Y = 397.8763 Z = 0.0000 işaretlenen noktanın koordinatları komut satırından okunur.

DISTANCE:
İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır.
-command: distance distance komutu girilir.
– Specify first point: ilk nokta işaretlenir.
– Specify second point: ikinci nokta işaretlenir.
– Distance = 443.0681, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 443.0681, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 iki nokta arasındaki mesafe, yatay düzlemle yapılan açı, başlangıç ve son X, Y, Z koordinatları arasındaki delta mesafe farkları komut satırından okunur.
AREA:
Kapalı bir bölgenin alanını ve çevresini bulmak için kullanılır.
-command: area alan komutu girilir.
-Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: kapalı bölgenin ilk köşesini girmeniz istenir.
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin sonraki köşe noktasını girmeniz istenir. Bitirmek için enter yapılır.
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin tüm köşe noktaları işaretlenir ve enter yapılır.
-Area = 39487.3260, Perimeter = 808.9622 alan (area) ve çevre (perimeter) komut satırından okunur.
*object [nesne] seçeneği: kapalı bir bölge oluşturan tek bir nesnenin alan ve çevresini bulmak için kullanılır.
-command: area alan komutu girilir.
-Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: O object seçeneğini aktif hale getirmek için o yazılır ve enter yapılır.
– Select objects: alanı ve çevresi bulunmak istenen nesne seçilir.
-Area = 39487.3260, Perimeter = 808.9622 alan (area) ve çevre (perimeter) komut satırından okunur.

POLYLINE:
İki boyutlu polyline çizmek için kullanılır.
-specify start point: polyline’ın başlangıç noktasını seçmenizi ister.
-Current line-width is 0.0000: çizimde o anda geçerli olan çizgi genişliğini gösterir.
-Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: bir sonraki noktayı seçmenizi ister.
-Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: nokta seçimini bitirene kadar aynı komut her girdiğiniz noktadan sonra tekrar eder.
*arc seçeneği: yaylardan oluşan bir polyline çizmek için kullanılır.
-Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/
Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: yayın son noktasını girmenizi ister. İstediğiniz sayıda yay çiziene kadar komut tekrar eder.
**angle seçeneği: yayın kapsadığı açıyı belirterek yay çizmek için kullanılır.  AutoCAD Komutları-1 AutoCAD Komutları-1 AutoCAD Komutları-1
-Specify included angle: yayın kapsadığı açıyı girmenizi ister.
-Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: yayın son noktasını girmenizi ister. Bu aşamada yayın merkezini veya yarıçapını girerek de yayı çizebilirsiniz. [köşeli parantez içindeki seçeneklere bakın]
**center seçeneği: merkez noktasını girerek yay çizmek için kullanılır.
**direction seçeneği: yayın teğet geçeceği bir eksen çizerek yay çizmek için kullanılır.
-Specify the tangent direction for the start point of arc: yayın teğet geçeceği ekseni çizmenizi ister.
**radius seçeneği: yayın yarıçapını girerek çizmek için kullanılır.
-Specify radius of arc: yayın yarıçapını girmenizi ister.
**second pt seçeneği: üç nokta (başlangıç-orta-son noktalar) seçerek yay çizmeye yarar.
-Specify second point on arc: yayın ikinci noktasını girmenizi ister. AutoCAD Komutları-1 AutoCAD Komutları-1 AutoCAD Komutları-1
-Specify end point of arc: yayın son noktasını girmenizi ister.
*halfwidth seçeneği: polyline’ın başlangıç ve son noktalarının yarı-genişliğini ayarlamak için kullanılır.
-Specify starting half-width <0.0000>: başlangıç noktasının yarı-genişliğini girmenizi ister.
-Specify ending half-width <10.0000>: son noktanın yarı-genişliğini girmenizi ister.
*length seçeneği: polyline uzunluğunu istediğiniz bir değer kadar yapmaya yarar.
-Specify length of line: polyline uzunluğunu girmenizi ister.
*undo seçeneği: hatalı çizimi silmek için kullanılır. Son çizdiğiniz polyline silinir ve polyline çizmeye bir önceki noktadan devam edebilirsiniz.
*width seçeneği: polyline başlangıç ve son noktasının genişliğini ayarlamak için kullanılır.
Specify starting width <0.0000>: başlangıç noktası genişliğini girmenizi ister.
Specify ending width <0.0000>: son noktanın genişliğini girmenizi ister.

POLYGON:
Çokgen çizmek için kullanılır. AutoCAD Komutları-1 AutoCAD Komutları-1 AutoCAD Komutları-1
-Enter number of sides <4>: çizmek istediğiniz çokgenin kenar sayısını girmenizi ister.
-Specify center of polygon or [Edge]: polygonun merkez noktasını girmenizi ister.
-Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: çokgenin merkezi belirtilen dairenin içinde mi yoksa dışında mı oluşturulacağını sorar.
İnscribed circumscribed
istenilen seçeneğin ilk harfi girilerek seçim yapılır.
-Specify radius of circle: çemberin yarıçapını girmeniz istenir.
*edge seçeneği: çokgenin bir kenarının uzunluğunu girerek çokgen çimek için kullanılır.
-Specify first endpoint of edge: çokgenin kenarının ilk noktasını girmenizi ister.
-Specify second endpoint of edge: çokgenin kenarının son noktasını girmenizi ister.