AutoCAD Kısayolları

3A : 3DARRAY : 3 BOYUTLU DIZI HALINDE KOPYALAMA AutoCAD Kısayolları
3DO : 3DORBIT : 3BOYUT YÖRÜNGE
3F : 3DFACE : 3 BOYUTLI YÜZEY OLUSTURMA
3P : 3DPOLY : 3BOYUTLU BIRLESIK ÇIZGI
A : ARC : YAY
AA : AREA : ALAN HESAPLAMA
AL : ALING : HIZALAMA
AP : APPLOAD : UYGULAMA YÜKLEME
AR : ARRAY : DIZI HALINDE KOPYALAMA
AR : ARRAY : DIZI HALINDE KOPYALAMA
ATT : ATTDEF : NITELIK TANIMLAMA
_ATT : ATTDEF : NITELIK TANIMLAMA
ATE : ATTEDIT : NITELIK TANIMLAMA
_ATE : ATTEDIT : NITELIK TANIMLAMA
B : BLOCK : BLOK OLUSTURMA
_B : BLOCK : BLOK OLUSTURMA
BH : BHATCH : BÖLGE TARAMA
BO : BOUNDARY: SINIR OLUSTURMA
_BO : BOUNDARY: SINIR OLUSTURMA
BR : BREAK : KIRMA
C : CIRCLE : DAIRE
CH : PROPERTIES: ÖZELLIKLERI DEGISTIRME
CH : CHANGE : ÖZELLIKLERI DEGISTIRME
CHA : CHAMFER: PAH KIRMA
CHK : CHECKSTANDARS: STANDARTLARI KONTROL
COL : COLOR : RENK
CO : COPY : KOPYALAMA
D : DIMSTYLE: ÖLÇÜLENDIRME STILI
DAL : DIMALIGNED: HIZALI ÖLÇÜLENDIRME
DAN : DIMANGULAR: AÇI ÖLÇÜLENDIRME
DBA : DIMBASELINE: PARELEL ÖLÇÜLENDIRME
DBC : DBCONNECT: BILGI BAGLAMA
DCE : DIMCENTER: MERKEZ ÖLÇÜLENDIRME
DCENTER : ADCENTER: DIZAYN MERKEZI
DCO : DIMCONTINUE: ZINCIRLEME ÖLÇÜLENDIRME
DDI : DIMDIAMETER: ÇAP ÖLÇÜLENDIRME
DED : DIMEDIT : ÖLÇÜLENDIRME DÜZENLEME
DI : DIST : UZUNLUK ÖLÇME
DIV : DIVIDE : OBJELERI ESIT OLARAK BÖLME
DLI : DIMELINEAR: DÜZ ÖLÇÜLENDIRME
DO : DONUT : HALKA
DOR : DIMORDINATE: KONDINATLARI ÖLÇÜLENDIRME
DRA : DIMRADIUS: YARIÇAP ÖLÇÜLENDIRME
DS : DSETTINGS: ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA
DST : DIMSTYLE: ÖLÇÜLENDIRME STILI
DT : TEXT : YAZI
DV : DVIEW : DINAMIK GÖRÜNÜM
E : ERASE : SILME
ED : DDEDIT : YAZI DÜZENLEME
EL : ELLIPSE : ELIPS
EX : EXTEND : UZATMA
EXIT : QUIT : ÇIK
EXP : EXPORT : BASKA PROGRAMA GÖNDER
EXT : EXTRUDE : KALINLASTIRMA
F : FILLET : KÖSELERI YUVARLATMA
H : BHATCH : BÖLGE TARAMA
H : HATCH : TARAMA
HE : HATCHEDIT: TARAMA DÜZENLEME
HI : HIDE : GIZLE
I : INSERT : YERLESTIRME
I : INSERT : YERLESTIRME
IMP : IMPORT : BASKA PROGRAMLARDAN AL
IN : INTERSECT: KESISIM
INF : INTERFERE: KESIT PROFILI
L : LINE : DOGRU
LA : LAYER : KATMAN
LE : QLEADER : KILAVUZ ÇIZGILI ÖLÇÜLENDIRME
LEN : LENGTHEN: UZUNLUK DEGISTIRME
LI : LIST : LISTELEME
LINEWEIGHT: LWEIGHT: ÇIZGI GENISLIGI
LS : LIST : LISTELEME
LT : LINETYPE: ÇIZGI TIPI
LT : LINETYPE: ÇIZGI TIPI
LTS : LTSCALE : ÇIZGI TIPI ÖLÇEGI
LW : LWEIGHT: ÇIZGI KALINLIGI
M : MOVE : TASIMA
MA : MATCHPROP: OBJELERI ESLEME
ME : MEASURE,: VERILEN ÖLÇÜLERE GÖRE OPJELERI BÖLME
MI : MIRROR : AYNALAMA_SIMETRI ALMA
ML : MLINE : ÇOKLU ÇIZGI
MO : PROPERTIES: KÜTLE HESAPLAMA
MS : MSPACE : MODEL ALANINA GEÇIS
MT : MTEXT : ÇOK SATIRLI YAZI
MV : MVIEW : ÇOKLU GÖRÜNÜM
O : OFFSET : KOSUTLAMA
OP : OPTIONS: SEÇENEKLER
ORBIT : 3DORBIT : 3BOYUT YÖRÜNGE
OS : OSNAP : NOKTA YAKALAMA
P : PAN : EKRAN KAYDIRMA
_P : PAN : EKRAN KAYDIRMA
PE : PEDIT : BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME
PL : PLINE : BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME
PO : POINT : NOKTA YAKALAMA
POL : POLYGON: ÇOKGEN
PR : PROPERTIES: ÖZELLIKLER
PRE : PREVIEW : ÖN GÖRÜNÜM
PRINT : PLOT : YAZDIRMA
PS : PSPACE : KAGIT ALANINA GEÇME
PU : PURGE : TEMIZLEME
R : REDRAW : YENIDEN ÇIZ
RA : REDRAWALL: HEPSINI YENIDEN ÇIZ
RE : REGEN : YENIDEN OLUSTURMA
REA : REGENALL: HEPSINI YENIDEN OLUSTUR
REC : RECTANG : DIKDÖRTGEN
REG : REGION : BÖLGE OLUSTURMA
REN : RENAME : YENIDEN ISIMLENDIR
REV : REVOLVE : DÖNDÜREREK KATI MODELLEME OLUSTUSTURMA
RO : ROTATE : DÖNDÜRME
RPR : RPRPEF : KAPLAMA SEÇENEKLERI
RR : RENDER : KAPLAMA
S : STRETCH : SÜNDÜRME
SC : SCALE : ÖLÇEK
SCR : SCRIPT : SENARYO
SE : DSETTINGS: ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA
SEC : SECTION : PROFIL KESITI ALMA
SET : SETVAR : SISTEM DEGISKENLERI
SHA : SHADEMODE: GÖLGELEME MODU
SL : SLICE : KESIT ALMA
SN : SNAP : KENETLEME
SO : SOLID : KATI MODEL
SPL : SPLINE : S BIRLESIK ÇIZGI
SPE : SPLINEDIT: S BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME
ST : STYLE : YAZI STILI
SU : SUPTARCT: ÇIKARMA
T : MTEXT : ÇOK SATIRLI YAZI
TI : TILAMODE: DÖSEME MODU
TO : TOOLBAR : ARAÇ ÇUBUGU
TOL : TOLARANCE: TOLERANS
TOR : TORUS : HALKA
TP : TOOLPALETTES: PALET ARÇA ÇUBUGU
TR : TRIM : BUDAMA
UC : UCSMAN : UCS YÖNETICISI
UN : UNITS : BIRIMLER
_UN : UNITS : BIRIMLER
UNI : UNION : BIRLESTIRME
V : VIEW : GÖRÜNÜM
VP : DDVPOINT: DINAMIK BAKIS DOGRULTUSU
_VP : VPOINT : BAKIS DORULTUSU
W : WBLOCK : BLOK YAZ
WE : WEDGE : TAKOZ
X : EXPLODE : DAGITMA
XL : XLINE : KONSTRÜKSIYON ÇIZGISI
Z : ZOOM : EKRAN BÜYÜTME KÜÇÜLTME
DDA : DIMDISASSOCIATE: ÖLÇÜ DEGISTIRME

AutoCAD Kısayolları  AutoCAD Kısayolları AutoCAD Kısayolları