AutoCAD Katman Özellikleri

AutoCAD Katman Özellikleri:
1. Lazer Name: Katman ismi
Katman ismini verirken dikkat etmemiz gerekenler:
isimsiz katman olmaz (her katmana mutlaka isim vermeliyiz). Aynı isinde iki katman olamaz (AutoCAD uyarı verir). Katman ismini kulanıcı belirler(katmana istediğiniz ismi verebilirsiniz
Katman ismi veririken harfler ve rakamlar karışık kullanılabilir (Örn:DUVAR5). Türkçe karakterler kullanılmamalıdır (AutoCAD’İN yazılımı İngilizce olduğundanuyumsuzluk yaratabilir.Bunun için mümkün olduğunca büyük harf kullanımınada özen gösterilmelidir). Klavye işaretlerinden sadece(-)işareti kullanılabilir. Boşluk bırakılmamalıdır.(Boşluk bırakılması gerekli yerelerde (-)işareti kullanılabilir. Katman ismi kısa ve öz olmalı,içinde bulunduğu elemen grubuna aktarılmalıdır.(1.kat duvarı 2.kat duvarı yerine DUVAR diye tek bir katman açmak yeterlidir)

2. Colar : renk
Format Color menüsünde kullanabileceğiniz renk paketini görebilirsiniz.
Katmanın renk özelliği için bilmemiz gerekenler:
Her katmanın mim ve max.1 adet renk özlelliği vardır.
Renksiz katman olmaz (minimun 1 renk)
Katmanın birden fazla rengi olmaz (maksimum 1 renk.Ancak isimdeki katmanlar aynı renk olabilirler)
Renk paketinte 255 adet renk vardır.Bunlardan ilk 7 tenesi AutoCADın ana renkleri
8’den 255’e kadar olana renkler ise bu ana reklerin tonlarıdır.İlk 7 renk hem isimleriyle hemde numaralarıyla çağrılabilirken 8-255 arası renkler sadece numaraları ile çağrılırlar.

3. Linetype: Çizgi tipi
Proje çizimlerinde genel olarak kullanılan çizgi tipleri mevcuttur.Kullanılan çizgi tipine göre çizimde gösterimesi istenen elemanların görünüş özelliklerine karar verilebilir.

LA/ yaparak girdiğimiz katmanlar menüsünde bulunan ‘Current’tuşu bir katmanı aktif hale getirmeye yarar.Bu şu demektir :Katman konusuna girdiğimizde de anlatıldığı üzere katmanlarıo şeffaf kağıda benzetebiliriz.Bu yüzden üzerinde çizim yapacağımız katmanı (şeffaf kağıdı en üste getirmeliyiz) ‘Current’tuşuna basarak istediğimiz katmanı en üste getirip daha önceden tanımladığımız özellikleriyle çizim yapmamaıza yarar.Bunun için katmanlar menüsünde ilgili katmanı seçip Current tuşuna basmamız gerekir.

Continuous: _________ Düz çizgi :Bakış yönümüzde gördüğümüz çizgilerdir.
HİDDEN : ————- Kesitli çizgi:Bakış yönümüzle göremediğimiz,ancak göstermemiz gereken nesnelerin hatları için kullanılır.
DOT2 : …………… Noktalı çizgi: Bakış yönümüzün tersinde kalan,ancak göstermek zorunda olduğumuz çizgilerdir.(Göz sevfiyesinden kesilerek aşağıyabırakılan mimari projelerde çatınında gösterimi için kullanılır)Ayrıca nesnelerin geçtiği varsayılan hizaları göstermek için kullanılır.(ÖRN: Kapı izdüşümü)
CENTER2 : ———–Aks (eksen çizgisi) : Özellikle mimari ve betonarme çizimlerinde yapının oturma eksenlerinin geçtiği hizaları stermek için kuıllanılır.Makine parçası çizimlerinde bunun adı eksen çizgisi olur.

Format Linetype menüsünde ‘Load’Yükle’ tuşuna basarak kullanabileceğiniz çizgi tiplerini görebilirsiniz.
Her katmanın max-mim. 1 adet çizgi tipi özelliği bulunabilir)

4. Lineweight: Çizgi genişliği (kalem kalınlığı )
Çizimlerimizde çizgi genişliği özelliğini kullanarak aynı çizgi tipine sahip çizgiler içinde vurgulamak istediğimiz bölümlere için kullanılır.
Daha önce belirtildiği gibi çizgi proje çiziminde kullanılan çizgilerin kalınlığı ve çizgi genişliği ifadesini kullanmak daha doğrudur.
Format Lineweinght menüsünde kullanabileceğimiz çizgi tiplerini görebilirsiniz.Burda mm.cinsinden 0.00 değerinden 2.11 değerine kadar kalem kalınlığını ifade eder.2.11 ise 2cm .-11 mm.’lik bir kalem kalınlığına karşılık gelir.
Her katmanın min.ve max. 1 adet çizgi genişliği özelliği vardır.
Çizgi genişliği tanımlanmamış katman olamaz.(minimun 1 çizgi genişliği)
Aynı katmanın birden fazla çizgi genişliği olamaz(maksimum 1 çizgi genişliği özelliği bulunabilir)

UYARI : Baskı almayacaksak çizimlerimizde mutlaka çizgi genişliği özelliği tanımlamak zorunda değiliz.Bu durumda AutoCAD varsayılan (default)değer olan 0.254’lük bir kalem kalınlığı kullanır.

Katmanların renk,çizgi tipi ve çizgi genişliği özellikleri için yukarıda belirtilen menüler içinde ‘’ByLayer’’ifadesi vardır. ‘’ByLayer’’ ifadesi tam Türkçe karşılığı olarak’’katmanından anlamındadır.
Yani; Üretilmiş bir eleman rengini ,çizgi tipini ve çizgi genişliğini tanımlanmış olan katmanın özelliklerinden alır.

Format LA/
Lazer
Açılan pencerede:
LA / New : Yeni katman açmak için kullanılır.
Current :Katmanı aktif (güncel hale getirmek için
Simge: kullanılır.
Delete : Yanlışlıkla veye açıldıktan sonra kullanılmayan katmanların silinmesi için kullanılır.
Komutu girdikten sonra ekranda bir pencere açılır.Burada çizimimiz için gerekli olan katmanları teker teker açmamız gerekir.Burada dikkat edeceğimiz nokta açacağımız katmanın renk,çizgi tipi ve çizgi tipi genişliği gibi özelliklerini birbiryle tutarlı olacak şekilde belirlememizdir.

NOT: Katmanlar menüsüne girdiğimizde burada bir adet katman yer almaktadır.Bunun adı (sıfır) katmanıdır.Bu katmanın adını değiştiremeyiz.
(dolayısıyla bizimde 0 adı altında bir katmanımız olamaz )ancak rengini,çizgi tipini ve çizgi genişliği özelliğini değiştirebiliriz.Bu katmanı silemeyiz .0 katmanı AutoCAD tarafından bütün çizim dosyalarında otomotik olarak açılan bir ktmandır. Bunun tek nedeni vardır.AutoCAD katman mantığına göre çalışan bir programdır.Bu yüzden her yeni dosya açışında size bir adet hazır katman vermek zorundadır.
Oluşturmuş olduğumuz katmanları katmanlar menüsünden OK tuşuna basarak çizmemiz içine yerleştirmemiz gerekir.Arttık açmış olduğumuz katmanlar (a-z sırasıyla gelecektir).

LA/ yaparak girdiğimiz katmanlar menüsünde bulunan ‘Current’tuşu bir katmanı aktif hale getirmeye yarar.Bu şu demektir :Katman konusuna girdiğimizde de anlatıldığı üzere katmanlarıo şeffaf kağıda benzetebiliriz.Bu yüzden üzerinde çizim yapacağımız katmanı (şeffaf kağıdı en üste getirmeliyiz) ‘Current’tuşuna basarak istediğimiz katmanı en üste getirip daha önceden tanımladığımız özellikleriyle çizim yapmamaıza yarar.Bunun için katmanlar menüsünde ilgili katmanı seçip Current tuşuna basmamız gerekir.
Bundan sonra katmanlar menüsüne ulaşmak için LA 0/ yapmamıza gerek yoktur.Siyah çizim ekranımızın hemen üst tarafındaki yatay durumda duran araç çubuklarında katman isminin olduğu haznenin yanındaki oka tıklayıp hazneyi sarkıtırsak bütün katmanlarımızı (A-Z ) sırayla görebiliriz.Burada aktif hale getirmek istediğimiz katmanın ismi yerine tıklamamız yeterlidir.
UYARI: Draw menüsü içerisindeki bütün komutlar aktif katmanın özelliklerinden eklenirler,unutmayın.

Katmanların oluşturduktan ve neyi çizeceksek ilgili katmanı aktif hale getirdikten sonra proje çizimimize başlayabiriz.Çizim içerisinde düz çizgilerde problem olmaz.Ancak aks gibi
iz düşüm gibi çizgileri çizdiğimiz bunları yinede düz bir çizgi gibi görüyorsanız bunun için yapmnamaız gereken şey çizgi tipi ölçeyi dediğimiz LTSCALE parametresinin değerini arttırmaktır(buna parametreler konusunda değinilecektir)Its 0yaptıktan sonra komut satırı ekrenında < 1 > olarak görünen parametre değerini arttırmalıyız.
Bu durumda özellikle kesitli ve noktalı çizgilerin kendi içindeki sıklık dercesi değişecek ve çizimimize uzaktanda baksanız bunları kendi özelliklerinde görebileceksiniz. AutoCAD Katman Özellikleri  AutoCAD Katman Özellikleri