AutoCAD Genel Bilgiler

AutoCAD Genel Bilgiler:
Bilgisayar teknolojisinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, ürün tasarımı ve üretimindeki klasik yöntemler artık yerini bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretime (CAM) bırakmaktadır. bu gelişim beraberinde üstün kalite, yüksek verimlilik, optimum üretim ve mükemmellik getirmiştir.
CAD
CAD bilgisayar destekli tasarım (İng. Computer Aided Design) dizaynın yapılmasında modifikasyonunda, analizinde veya optimizasyonunda desteklemek için bilgisayar sistemlerinin kullanılması olarak tarif edilir. Bilgisayar sistemleri özel kullanıcı firmalar tarafından arzu edilen özel çizim fonksiyonlarını yerine getirmek için hardware (Donanım) ve softwareden (Yazılım) meydana gelmiştir. CAD donanımları bilgisayar, bir veya daha fazla grafik ekran klavye ve diğer donanımlardan oluşur. CAD yazılımları sistem üzerinde bilgisayar grafiği geliştirmek için bilgisayar programları ve kullanıcı firmanın mühendislik fonksiyonlarını kolaylaştırmak için uygulama programları, uygulama programlarının örnekleri, parçaların gerilme-uzama analizleri, mekanizmaların dinamik karşılık, ısı transfer hesaplamaları ve nümerik kontrol iş programlamasıdır. Uygulama programları, bir kullanıcı firmadan diğer bir kullanıcı firmaya göre değişiklik gösterebilir. Çünkü üretici firmaların üretim hataları, üretim prosesleri, pazarları farklıdır. Bu faktör CAD sistemlerindeki farklı yapıların artmasına neden olur. (15)
CAM
Bilgisayar Destekli Üretim (İng. Computer Aided Manufacturing-CAM), kısaca bir işletmedeki üretim sistemlerini planlamada, yönetmede ve denetlemede bilgisayar sistemlerinin, işletmenin üretim kaynaklarıyla (makina ya da işgücü) doğrudan ya da dolaylı bir iletişim halinde kullanımıdır. Üretimde sayısal denetimli (NC) tezgahların kullanılması ve programlanması, sabit ve hareketli robotlar, otomatik depo sistemleri, atölye denetim sistemleri (İng. shop floor control), hızlı prototip üreten sistemler (İng.rapid prototyping – stereolitography) çeşitli CAD uygulamalarını oluşturur. Bugün, tasarım, modelleme, analiz, NC programlama gibi ana uygulamalardan oluşan bütünleşik sistemlere, bilgisayar donanımları ile birlikte ‘Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim. CAD/CAM sistemleri adı verilir.
(NOT: Konumuz AutoCAD olduğuna göre burada sadece CAD ile ilgili bilgiler verilecektir. CAM ile ilgilenen arkadaşlar e-mail atabilirler.)
Günümüzde tasarım işleminin büyük bir kısmı CAD ile yapılabilmektedir. Bilgisayarların ürün tasarımı ve dökümantasyonu için kullanımı 4 ana alanda guruplanabilir. Bunlar :
1. Geometrik Modelleme,
2. Mühendislik Analizi,
3. Tasarımın Geliştirilmesi,
4. Dokümantasyon.
Bu dört alan, tasarım işleminin son dört adımıyla eşleştirilebilir. Güçlü CAD/CAM sistemleri bu son dört adımda kullanılan geleneksel araçların yerine kullanılabilir.
CAD çizimlerinin kusursuz hatta mükemmel olduğu, elle çizimin ve tasarımın artık tarihe karıştığı yönündeki inanışların, daha doğrusu ön yargıların ciddiye alınmaması gerekir.
Tasarımcının kişisel yeteneğinin ötesinde bazı artılar aramak yersizdir. CAD becerisizlikten, bilgisizlikten, umursamazlıktan ve dikkatsizlikten oluşacak hataları düzeltmek gibi bir misyon yüklenemez. Bilgisayar Destekli Tasarım T.cetvelinin, gönyenin, çizim masasının, kâğıdın ve kurşun kalemin yerine bilgisayar ekranını, mouse’u, çiziciyi koymakla sınırlı bir eylem olsaydı; tasarımcının da metamorfoza uğrayarak bilgisayarın merkezi işlem birimi (CPU) ile kamera alaşımı bir sayısallaştırıcı biçimini alması gerekirdi. Tasarım, bünyesi içinde çizim yapma eyleminin yalnızca sınırlı bir bölümünü oluşturduğu, çok farklı girdilerin düğümlendiği bir ilişkiler yumağıdır. Çizim ise bir haberleşme aracıdır. Doğru çizim doğru bilgiyi iletir; bilgi yanlışsa bilgisayarda çizilmesinin hiçbir anlamı yoktur.
CAD yalnızca sadece bir çizim aracı değildir. Ne zaman ki tasarımcı çizim sürecinde kazandıklarını, tasarımını geliştirmek için yararlı girdilere çevirebilse ve bilgisayarın veri biriktirme/sıralama, hesaplama, programlanabilme, görselleştirme yeteneklerinden yeterince yararlanabilse, işte o zaman bilgisayar ortamında çalışmak onun için gerçek anlamda verimli olacaktır. Tasarımının bittiği zaman nasıl bir ürün ortaya çıkaracağını, belki de ürünün nasıl çalışacağını önceden görebilir ona göre tasarımını geliştirebilen kişi CAD ‘den yararlanabilecektir. O, bilgisayardan gerçek desteği alabilecek, özetle Bilgisayar Destekli Tasarım eylemini yapabilecektir. (14)
CAD çizimlerinin kusursuz hatta mükemmel olduğu, elle çizimin ve tasarımın artık tarihe karıştığı yönündeki inanışların, daha doğrusu ön yargıların ciddiye alınmaması gerekir. AutoCAD Genel Bilgiler