AutoCAD Ekranının Özellikleri

AutoCAD Ekranının Özellikleri:
AutoCAD programını bilgisayarda çalıştırdığınız zaman karşınıza çıkan ekran AutoCAD arayüzüdür.Bunun üzerinde yer alan büyük siyah ekran bizim çizim alanımız veya başka bir deyişle tasarım uzayımızdır. Üst başlıklarda File( Dosya ) ,edit (Düzen), Insert ( Yapıştır ), Format (Biçim) ,Tools (Araçlar) Draw (Çizim), Dimension (Ölçülendirme) , Modifty (Düzenleme ,Değiştirme),Windows (Pençere )ve Help (Yardım) menüleri bulunmaktadır.(2000 versiyonunda Exsprress menüsü olarak tekrar karşımıza çıkmaktadır)
Çizim ekranımızın ekranımızın hemen altında küçük beyaz bir ekran görülmektedir.Bu ekran komut girşlerini yaptığımız zaman programın bizimle iletişime geçtiği ve bizimle bizim her zaman takip etmemiz gereken komut satırı ekranıdır.

AutoCAD Komutlarının Kullanışı
AutoCAD programı komutla işleyen bir programdır.Bu yüzden çizim veye düzenleme yapmak için komut girişi yapmak zorundayız.

Program içerisinde komut girişi üç farklı şekilde yapabiliriz.
1.Ekranda yukarıda görülen menüleri kullanarak ,
2.Komutların simgelerini ekran üzerinde tıklayarak,
3.Klavyeyi kullanarak komutların komutların kısayol harflerini yazıp(—-)tuşuna basarak.,
(1. ve 2. alternatiflerde ayrıca enter tuşuna basılmasına gerek yoktur) AutoCAD Ekranının Özellikleri

UYARI: Komut girişi için klavyenin kullanıulması ,ileride seri çizimler yapabilmek açısından tavsiye eldir.İdeal bir AutoCAD kullanıcısı sol eli komut girişini klavyeden yapmak için klavye üzerinde,sağ eli de mause üzerindedir .Komut girşi için klavye kullanılırken sağ eli mause üzerinden kaldırarak klavyeye götürmek zaman kaybıdır.Unutmayın,komut girişi için AutuCAD ‘e baştan nasıl alırsanız öyle gider.
Klavyeden komut girişi yaparken kamutların isimlerinin yazılması ve enter tunuşa basılması yeterlidir.Ancak çizim esnasında komut girişinde yazıyla uğraşmamak için program ,çizim içerisinde komutların kısa yok tuşalrını kullanarak giriş yapmamaıza olanak tanır.AutoCAD programının ilk ya da ilk yada ilk birkaç harfi kullanılarak komut girişi yapabilmektedir.
Klavyeden komut girişi yapıldıktan sonra enter tuşuna basmak gerektiğinden ,ayrıca komutlar içerisinde desıklıkla ve mecburi olarak enter tuşunu kullanmak mecburi olduğundan AutoCAD programı enter tuşu için birden fazla alternatif sunmaktadır.Klavye üzerinde bulunan iki adet enter tuşundan başka (space) tuşu anlamındadır).Ayrıca mause’un sağ tuşu da enter anlamına gelmektedir.

AutoCAD’te Çalışma Sistemleri
AutuCAD’te çalışabilmek için öncelikle programın kullandığı çalışma sistemlerini bilmek gereklidir.
AutoCAD temelde iki türlü çalışma sistemini kullanır:
1.Dünya koordinat sistemi (Mutlak Koordinat Sistemi)
2.Kullanıcı Koordinet sistemi (Bağıl/Nisbi Koordinat sistemi)

Her iki çalışma sistemi de ekran üzerinde çizgiler oluşturarak çizim yapmamızı sağlayan sistemdir.
Yapılacak bütün çizimler bu iki ana başlık altına çıktığında mantıklarını çok iyi kavramak gerekir.İleri dizeyde AutoCAD kullanıcıları bile artık farkında olmadan bu sistemleri kullanıyor durumdadır.

1.Dünya (Mutlak) Koordinat Sistemi:
Sistemin genel yazılım formülü (x, y , z) şeklindedir.Burada X kısmına yazılan değer yatay dünya koordinatını Y kısmına yazılan değer de düşey dünya koordinatını verir. Z koordinatı 3 bayutlu çalışmalarda kullanılan yer düzleminin üstündeki(yer düzlemine dik) koordianat değerlerini içerir. 2 boyutlu çalışmalarda kullanılmasına gerek yoktur.
AutoCAD ile çizim yapmaya başlarken ilk öğreneceğimiz komut bizim her an ihyiyacımız olan LİNE (çizgi çizmek )komuyudur.Çizgi çizmek temelimizi iyi oturtursak üzerine inşa edeceğimiz komutları kavramamamız daha hızlı olacaktır. AutoCAD Ekranının Özellikleri