AutoCAD Ekranı

AutoCAD Ekranı : AutoCAD program penceresi beş ana kısımdan oluşur.
Bunlar;
a) Menü çubuğu
b) Araç çubukları
c) Çizim alanı
d) Komut penceresi
e) Durum çubuğu

Eğer AutoCAD ekranında çizim için kullanmayı düşündüğünüz herhangi bir araç çubuğunun AutoCAD penceresinde olmadığını farkettiyseniz, yapmanız gereken tek şey maus yani fare ile menü üstüne gelip sağ tuşa basmanız. Sonra istediğiniz araç çubuğunu işaretleyerek pencerede istediğiniz yere yerleştirmeniz gerekmektedir.
Dimensiyon, Draw, Modify, View gibi araç çubuklarının AutoCAD penceresinde hazır halde olduğu görülmektedir. Ancak örnek olarak Render araç çubuğu seçili olmadığı için pencerede olmadığını da görmekteyiz. Bu nedenle render menüsünü işaretlediğimizde render araç çubuğunun pencereye yerleştiğini göreceğiz.
Çizim alanının sol alt kısmında görünen semboldür. Bu sembol kullanıcı koordinat sembolüdür ve çizimin doğrultusunu gösterir.
UCS’de görmüş olduğunuz X ve Y okları x ve y eksenlerini temsil eder.

•Giriş Penceresi
Bu pencereyi açmak için AutoCAD ekranında File menüsünden new butonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu çıkacaktır.
Bu iletişim kutusu size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır;
Open a Drawing (Şu andaki çizimi aç)
Start from scratch (Den Başla)
Use a Template (Çizimi başlatmak bir Şablon Kullan)
Use a Wizard (Çizimi başlatmak için sihirbazı kullan) AutoCAD Ekranı AutoCAD Ekranı AutoCAD Ekranı
•Araç Çubukları
Auto CAD ekranı ilk açıldığında karşımıza çıkan çizim elemanlarından birisi de araç çubuklarıdır.
Araç çubukları, komutları temsil eden araçları içerir. Hangi aracın ne olduğunu anlamamız için imlecin bir araç üzerinde kısa bir süre tutulması yeterlidir. Böylece o araç kutusunun işlevini ekranda bir ipucu olarak görmek mümkündür.

•3D Orbit Araç Çubuğu
Üç boyutlu görünüm leri kontrol eden araç çubuğudur.

•CAD Standarts Araç Çubuğu
Katman, boyut ve metin stillerini standartlara göre kontrol etmenizi sağlayan araç çubuğudur.

•Dimension Araç Çubuğu
Yapacağınız çizimleri ölçülendirmenize yardımcı olan araç çubuğudur.

•Draw Araç Çubuğu
Draw çubuğu; çizgi, çember, yay, dörtgen, tarama gibi işlemlerin yapılması için kullanılacak komutları içeren araç çubuğudur.

•Inquiry Araç Çubuğu
Mesafe, nokta koordinatları, nesne özellikleri, kütle özellikleri ve alanlarının bulunması için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.

•Insert Araç Çubuğu
Diğer çizimlerin, farklı çizimlerdeki nesnelerin çağırılıp eklenmesi için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.

•Layouts Araç Çubuğu
Çizimlerin yerleşimini görmek için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur

•Modify Araç Çubuğu
Mevcut nesnelerde değişiklik yapmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur

•Modify 2 Araç Çubuğu
Özel nesnelerde değişiklik için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur

•Object Properties Araç Çubuğu
Yapılacak çizimin rengine, kalınlığına, çizgi tipine göre yapılmasını sağlayan komutları içeren araç çubuğudur.

•Object Snap Araç Çubuğu
Nesneleri, özel noktalarından yakalayabilmek için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.

•Refedit Araç Çubuğu
Harici referans çizimleri olarak çağrılmış sembol ya da arka plan çizimleri üzerinde değişiklik yapmanızı sağlayan komutları içeren araç çubuğudur.

•Reference Araç Çubuğu
Çizimin çapraz referanslarını kontrol eden komutları içeren araç ubuğudur

•Render Araç Çubuğu
Çizilmiş üç boyutlu objelerin gerçek gibi görü- nebilmesi için malzeme kaplama işlemlerinin gerçekleştirildiği komutları içeren araç çubuğudur.

•Shade Araç Çubuğu
Üç boyutlu nesnelerin görünüşünü kontrol eden komutları içeren araç çubuğudur

•Solids Araç Çubuğu
Üç boyutlu katı nesneleri oluşturmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.

•Solids Editing Araç Çubuğu
Üç boyutlu katı nesneleri düzenlemek için kullanılan komutları sağlayan araç çubuğudur.

•Standart Toolbar Araç Çubuğu
En çok kullanılan araç çubuğudur. Hızlı dosya açma, kaydetme, yazdırma ve büyütme gibi bir çok işlemin komutlarını içeren araç çubuğudur.

•Surfaces Araç Çubuğu
Üç boyutlu nesneleri oluşturmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur

•Text araç Çubuğu
Metin oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.

•UCS Araç Çubuğu
Üzerinde çalışılacak koordinat düzlemini ayarlamak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.

UCS II Araç Çubuğu
Önceden tanımlanmış UCS’ler arasından seçim yapmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur

•View Araç Çubuğu
Üç boyutlu nesneleri görmek ve istediğiniz bakış şeklini ayarlamak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur.

•Viewports Araç Çubuğu
Çizdiğiniz nesnede çok sayıda görünüm ayarlamanızı sağlayan araç çubuğudur

•Web Araç Çubuğu
Web’e ulaşmak için kullanılan araç çubuğudur.

•Zoom Araç Çubuğu
Çizdiğiniz resim içinde hareket etmenizi, resmi büyütüp küçültmenizi sağlayan araç çubuğudur.

•Customize Araç Çubuğu
Ekrana gelen araç çubuklarına fazladan komut girilmesini sağlayan araç çubuğudur

• Exit; AutoCAD’den Çıkmak
AutoCAD’den çıkmak için kullanılır. İki şekilde ulaşılabilir:
File check menüsünden : File/Exit
Komut satırından : Command/Exit